Η πρακτική του να μένει το δόντι ανοιχτό ώσπου να ηρεμήσει, είναι ξεπερασμένη και αποδεδειγμένα βλαπτική. Το δόντι επιμολύνεται διαρκώς και η επίτευξη του άσηπτου ριζικού σωλήνα στο εσωτερικό του δοντιού περιπλέκεται. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος της θεραπείας επιμηκύνεται εις βάρος του ασθενούς.