Ασφαλώς, για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά τη θεραπεία. Χρειάζεται κλινικός και ακτινογραφικός έλεγχος. Εκτός από το δόντι, ελέγχονται πάντα ή κατάσταση των ούλων, τα όρια της προσθετικής εργασίας και η στοματική υγιεινή, όλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την μακροβιότητα του δοντιού.