Συνήθως σε μία ή δύο. Σε σπάνιες περιπτώσεις εκτεταμένης φλεγμονής η θεραπεία τελειώνει όταν υποχωρήσουν όλα τα συμπτώματα.