Το να διατηρηθεί το δόντι στον φραγμό όταν αυτό είναι εφικτό είναι πάντα η καλύτερη λύση από άποψη λειτουργικότητας. Η άλλη λύση είναι η εξαγωγή και η αντικατάσταση με εμφύτευμα ή γέφυρα. Αυτό πάντα κρίνεται κατά περίπτωση, μετά από συζήτηση με τον/την ασθενή, καθώς και το / τη συνάδελφο. Η αναλογία κόστους / οφέλους είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη λήψη της απόφασης διατήρησης του δοντιού ή αντικατάστασής του.