Οι ακτινογραφίες, τουλάχιστον δύο, είναι απαραίτητες για την ασφαλή ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας. Στο ιατρείο χρησιμοποιούμε το σύστημα της ψηφιακής ακτινογραφίας όπου η ακτινοβολία είναι μειωμένη κατά 90% από τη συμβατική ακτινογραφία. Τα ψηφιακά αυτά αρχεία μπορούν να τυπωθούν ή να αποθηκευτούν και είναι πάντα στη διάθεση του ασθενή και του παραπέμποντος οδοντιάτρου.

Επιπλέον με τη χρήση της ψηφιακής ακτινογραφίας έχουμε μειώσει αισθητά την χρήση χημικών ουσιών (απαραίτητα στην συμβατική ακτινογραφία) που προσβάλλουν το περιβάλλον.