Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ιατρείο αναλαμβάνει αποκλειστικά ενδοδοντικά περιστατικά.
Η φιλοσοφία του ιατρείου είναι ότι το 90% των περιπτώσεων αντιμετωπίζονται με συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία ή με επανάληψη της υπάρχουσας ενδοδοντικής θεραπείας. Εάν χρειαστεί αφαίρεση γέφυρας και τοποθέτηση προσωρινής αποκατάστασης, αυτό γίνεται από τον οδοντίατρο που παραπέμπει τον / την ασθενή. Η αφαίρεση του άξονα σε περιπτώσεις επαναλήψεων είναι δική μας υποχρέωση.

Η περαιτέρω προσθετική αποκατάσταση γίνεται πάντα από το συνάδελφο οδοντίατρο. Σε κάθε περιστατικό υπάρχει διαρκής επικοινωνία μαζί σας και εξατομικευμένη φροντίδα για τον ασθενή. Πάντα ακολουθεί ακτινογραφικός έλεγχος χωρίς χρέωση για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

 

 

Με εκτίμηση
Έτα Πισιώτη